Blodbadet i Stockholm, kobberstik af Padt-Brugge, 1676

Kilder

Kildeintroduktion:

Den 4. november 1520 lod den danske konge Christian 2. (født 1481, regent 1513-23, død 1559) sig hylde og krone som arvekonge af Sverige. Få dage efter den festlige kroning blev 82 af kongens modstandere henrettet i Stockholm den 8. og 9. november. Denne blodige begivenhed er siden blevet kaldt 'Det Stockholmske Blodbad' og skaffede i øvrigt Christian 2. øgenavnet 'Christian Tyran' i Sverige. Henrettelserne havde ikke den virkning, som Christian havde tiltænkt – tværtimod førte blodbadet til oprør, og allerede året efter mistede kongen herredømmet over Sverige

Nedenfor er gengivet Dionysio Padt-Brugges (1628-1683) farvelagte kobberstik fra 1676. Værket er udført på baggrund af et træsnit fra 1524, bestilt af Gustav Vasa (1496-1560) som et led i propagandaen mod Christian 2. De efterfølgende fem sort-hvide illustrationer er udsnit af samme kobberstik. 

Værket viser det billede af Christian 2. og begivenhederne den 4. november 1520, som Gustav Vasa ønskede at tegne, hvilket givetvis var med til at præge Christian 2.s eftermæle i Sverige.

Dionysio Padt-Brugges farvelagte kobberstik af Det Stockholmske Blodbad fra 1676

Dionysio Padt-Brugges farvelagte kobberstik af Det Stockholmske Blodbad fra 1676. Fra: Det Kongelige Bibliotek

Stockholms overgivelse til Christian 2.

Stockholms overgivelse til Christian 2. Til venstre aflægger kongen ed på overenskomsten. Til højre hyldes kongen. Fra: Det Kgl. Bibliotek

Kroningsfesten med turnering

Kroningsfesten med turnering. Ærkebiskop Gustav Trolles rådslagning med kongen. De anklagede føres bort. Fra: Det Kgl. Bibliotek  

Biskop Vincens halshugges

Biskop Vincens halshugges. Kroppene køres til Södermalm. I baggrunden åbnes Sten Stures grav. Fra: Det Kgl. Bibliotek  

Ligene brændes på Södermalm

Ligene brændes på Södermalm. Fra: Det Kgl. Bibliotek

Blodbadet fortsatte efter Stockholm

Blodbadet fortsatte efter Stockholm. Halshugning af kongens modstandere i Jönköping 12. januar 1521. Fra: Det Kgl. Bibliotek

Om kilden

Dateret
1676
Oprindelse
Det Kongelige Bibliotek og Danmarks Riges Historie (1896-1907)
Kildetype
Illustration
Medietype
Illustration
Sidst redigeret
3. september 2012
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk