Anders Pedersen Gyldenstjerne, ca. 1408-1454

Artikler

Anders Pedersen Gyldenstjerne (Sir Andrew Ogard of Buckenham and Rye) er et af de fremmeste eksempler på, at middelalderens adel var international, og at man i kraft af sit tilhørsforhold til standen kunne skabe sig en karriere i hele Europa.

Anders Pedersen var søn af ridder og rigsråd Peder Nielsen Gyldenstjerne til Aagaard og gik før 1423 i engelsk tjeneste, sandsynligvis i forbindelse med Erik af Pommerns (født ca. 1382, regent 1396-1439) ægteskab med Philippa af England. Her giftede han sig med arvingen til godset Buckenham og grundlagde slægten Haggard of Bradenham.

Han drog med hertugen af Bedford, da denne kæmpede i Frankrig som regent for den mindreårige Henrik 6. I 1425 deltog han i et felttog i Anjou. I 1433 blev han naturaliseret af parlamentet – som Andrew Ogard - som tak for sine tjenester og udnævnt til høvedsmand over en fæstning i Normandiet. 1438 fungerede han som ambassadør til den franske konge og modtog i 1441 ridderslaget. I 1440’erne sad han i parlamentet for Norfolk, hvor han forsvarede York-dynastiets interesser. Fra 1442 til 1450 var han rådgiver for hertugen af York, der var statholder i Normandiet.

I begyndelsen af 1450 blev han udnævnt til høvedsmand over byen Caen, som han skulle forsvare mod franskmændene, der var ved at generobre Normandiet. Efter at en engelsk undsætningshær var blevet besejret, var byen dog ikke til at holde, og Andrew Ogard måtte overgive byen i juli 1450. Efter kortvarigt at have været i unåde, blev han dog taget til nåde af kongen i 1452, hvorefter han fungerede som skatteopkræver og dommer i Norfolk og Hertfordshire. Andrew Ogard nævnes sidste gang i oktober 1454 og den ”i England og flere riger bekendte Andreas Agardis” er nok død kort tid derefter.

Selvom Andrew Ogard siden sin ungdom havde været i engelsk tjeneste, så opretholdt han dog forbindelsen med sine slægtninge; i 1445 arvede han gods i Danmark, og i sit testamente angav han, at den danske familie skulle sørge for, at en af hans døtre skulle gifte sig med en søn af den betydningsfulde danske rigsråd Axel Pedersen Thott.

Om artiklen

Forfatter(e)
Stefan Pajung
Tidsafgrænsning
1408 -1454
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
15. august 2011
Sprog
Dansk
Litteratur

Troels Dahlerup: De fire stænder. Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie 1400-1500, bind 6 (1989).

Dansk Adels Aarbog (1926).

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
Stefan Pajung
Tidsafgrænsning
1408 -1454
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
15. august 2011
Sprog
Dansk
Litteratur

Troels Dahlerup: De fire stænder. Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie 1400-1500, bind 6 (1989).

Dansk Adels Aarbog (1926).

Udgiver
danmarkshistorien.dk