De marginaliserede, 1683-1803

Temaer

Livet i 1700-tallets samfund var vidt forskelligt for bønder, natmænd, byboer og adel. I dette tema har vi samlet en række kilder til lovgivningen omkring fattige og tiggere. Op gennem 1700-tallet voksede befolkningen støt, og det samme gjorde indbyggertallet i byerne. Det førte til problemer med hygiejne, ro og orden.

Ligesom man på andre områder var begyndt at lovgive, begyndte det enevældige styre i denne periode også for alvor at regulere samfundets laveste klasser. I temaet kan du derfor finde en forordning om tiggere (betlere) fra 1683, Danmarks første fattigforsorgslov fra 1708 og et fattigreglement for Danmarks købstæder fra 1803.

Temaet indeholder også en beskrivelse af Københavns fængsler 1788 og et bønskrift, en såkaldt supplik, fra en enlig mor, Mette Margrethe Rasmusdatter, til kongen.

Maleriet ”Forladt. Dog ej af Venner i Nøden” fra 1888.

Maleriet 'Forladt. Dog ej af Venner i Nøden' (1888) kan ses som et kunstnerisk tværsnit i en historisk udvikling i synet på uægte børn og deres mødre og fædre, der fandt sted i den danske befolkning og lovgivning fra 1683 og frem. Maleri: Frants Henningsen (1850-1908)

Om temaet

Forfatter(e)
danmarkshistorien.dk
Tidsafgrænsning
1683 -1803
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
21. februar 2017
Sprog
Dansk
Litteratur

Holm, Bo K. & Nina J. Koefoed (red.): Pligt og omsorg – velfærdsstatens lutherske rødder, Gads Forlag (2021).

Udgiver
danmarkshistorien.dk