Nils Arne Sørensen

Professor emeritus, lic.phil.
Institut for Historie, SDU

Forskningsområder: Første verdenskrig og mellemkrigstidens politisk-kulturelle historie, amerikaniseringsprocesser i Danmark, tid og tidsforståelser, byrum og materialitet, fortidsbrug og erindringshistorie.