Klaus Tolstrup Petersen

Leder af Den Slesvigske Samling

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg  

Cand. mag. i historie og samfundsfag

Læs mere om Klaus Tolstrup Petersen