Karen Gram-Skjoldager

Forskningsområder: dansk samtidshistorie, nordisk samtidshistorie, international organisationshistorie, dansk politisk historie, europæisk mellemkrigstid

Lektor, ph.d.
Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Læs mere om Karen Gram-Skjoldager