Twiggy på forsiden af Newsweek, april 1967

Kilder

Kildeintroduktion:

Fra slutningen af 1950’erne oplevede Danmark økonomisk fremgang og den almindelige dansker fik flere penge til materielle goder. Det gjaldt også teenagerne, der blev en ny købestærk forbrugergruppe. De brugte blandt andet deres penge på tøj, og tøjet blev en vigtig del af de unges identitet. I 1960’erne bed den ændrede ungdomskultur sig for alvor fast og lagde grunden for den ungdomskultur, vi kender i dag, hvor mode, stil og popkultur er en betegnende del af unges livsstil.

Moden efter 1945 og langt op i 1950’erne var præget af den ældre generations idealer og forblev meget konservativ. Det var først i slutningen af 1950’erne, at der opstod flere modetendenser rettet mod unge. Ungdomskulturen blev for alvor frigjort fra den ældre generations normer i 1960’erne, og det afspejledes i de mange stilarter og muligheder for unge.

Den engelske model Lesley Hornby (født 1949) med kaldenavnet Twiggy blev et af de største modeikoner for unge kvinder fra midten af 1960’erne. Blandt andet kom hun på forsiden af det anerkendte amerikanske magasin Newsweek. Også i Danmark var Twiggy et idol. Hun var med til at udvaske det traditionelle kvindebillede og symboliserede en ny frihed for unge kvinder til at gøre og se ud som de havde lyst. Twiggy havde et karakteristisk udseende, med ualmindeligt store, fascinerende øjne og lange tynde arme og ben i kraft af en vægt på 41 kilo. Hun fængede både designere og forbrugere og fik således stor indflydelse på skabelsen af teenagetøj. Hun var især med til at gøre miniskørtet populært.

Lesley Hornby - kendt som Twiggy på forsiden af Newsweek


Twiggy på forsiden af Newsweek Magazine, april 1967.