Peter Andreas Heiberg, 1758-1841

Artikler

Dansk forfatter, samfundskritiker og satiriker.

Peter Andreas Heiberg blev født i Vordingborg og tog i 1777 den nyligt indstiftede filologiske embedseksamen samtidig med blandt andre Knud Lyne Rahbek. Et par år efter flygtede han til Sverige som følge af gæld og lod sig hverve som soldat. En farbror købte ham fri fra tjenesten, og Heiberg tog videre til Uppsala, hvor han havde planer om at tage doktorgraden. Men 1782 rejste han til Bergen og forsøgte at slå sig igennem som huslærer og senere som kontorist i et købmandshus. 1785 vendte han tilbage til København og fik arbejde som assistent for notarius publicus og bestalling som translatør.

I de følgende år markerede Heiberg sig som samfundskritiker og satiriker i adskillige polemikker og retssager. Udfaldene mod mange af tidens mærkesager – tyskeriet, adelen, tallotteriet, projektmagere – publicerede han i tidsskriftet Rigsdalersedlens Hændelser (1787-93) samt i viser og i en dramatisk produktion, som bl.a. omfattede syngespil, komedier og operaparodier. For ”Indtogsvisen” med ordene ”Ordener hænger man paa Idioter” fik han en bøde på 150 rigsdaler.

Heibergs forfatterskab blev efterhånden stærkt præget af hans sympati for Den Franske Revolution. Han var næppe hverken republikaner eller revolutionær, men inkarnerede som forfatter, publicist og samfundsdebattør den borgerlige revolutions idealer om frihed, lighed og broderskab. Han følte sig forfulgt af Kancelliet og Chr. Colbiørnsen (1749-1814), og da han gentagne gange havde angrebet regeringen, slog regeringen igen ved at indskrænke trykkefriheden.

Juleaftensdag 1799 blev Heiberg landsforvist og vendte ikke siden tilbage til Danmark. Han slog sig ned i Paris, fik ansættelse i det franske udenrigsministerium og endte som kontorchef inden sin afsked i 1817. I sit otium skrev han en lang række bøger på fransk og dansk (udg. i Norge). Ægteskabet med Thomasine Buntzen (siden Gyllembourg, 1773-1856) var næppe lykkeligt, og ved landsforvisningen fulgte hun ikke sin mand. I 1801 blev ægteskabet opløst, og sønnen Johan Ludvig (1791-1860) blev sat i pleje hos Knud Lyne og Kamma Rahbek i Bakkehuset.

Peter Andreas Heiberg
P.A. Heiberg (1758-1841). Fra: Danmarks Riges Historie (1896-1907)  

Om artiklen

Forfatter(e)
Lotte Thyrring Andersen
Tidsafgrænsning
1758 -1841
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
8. november 2011
Sprog
Dansk
Litteratur

Ingerslev-Jensen, Povl: P.A. Heiberg. Den Danske Beaumarchais (1974).

Pedersen, John: Lys forude?: Oplysningstanker fra Voltaire til Søren Krarup (2002).

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
Lotte Thyrring Andersen
Tidsafgrænsning
1758 -1841
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
8. november 2011
Sprog
Dansk
Litteratur

Ingerslev-Jensen, Povl: P.A. Heiberg. Den Danske Beaumarchais (1974).

Pedersen, John: Lys forude?: Oplysningstanker fra Voltaire til Søren Krarup (2002).

Udgiver
danmarkshistorien.dk