Kongemagten - fra Jellingesten til enevælde, 800-1849

Quiz

Hvad var en kongelig håndfæstning, hvem regerede først, Niels eller Christoffer 2., og hvad kaldtes enevældens 'grundlov' fra 1660-61? Det er bare et par af de spørgsmål, du kan teste dig selv med i vores quiz om den danske kongemagt.

danmarkshistorien.dk har udarbejdet et tema om den danske kongemagt fra vikingetiden over middelalderen til enevælden, og til dette tema er knyttet en quiz med 14 spørgsmål af forskellig type. Alle spørgsmål kan besvares ud fra det materiale, der er tilknyttet temaet.