"Kong Christian stod ved højen Mast" af Johannes Ewald, 1779

Kilder

Kildeintroduktion:

Johannes Ewald (1743-1781) er forfatteren til den danske royale nationalmelodi "Kong Christian stod ved højen Mast" fra 1779. Teksten optræder i syngespillet Fiskerne, der er inspireret af en redningsaktion, hvor fem fiskere forsøgte at redde besætningen fra et nødstedt engelsk skib. Ewalds benævnelse af Christian 4. samt søofficererne Niels Juel og Tordenskjold vidner om tekstens fokus på heltedyder og kongeidealer.

Ewald var barn af oplysningstiden, og i hans kongesang er det den samlende og enevældige konge, der er centrum i teksten, hvorimod det i Adam Oehlenschlägers (1779-1850) nationalromantiske fædrelandssang, "Der er et Yndigt Land" (1819) er nationalstaten, der er omdrejningspunkt. Fiskerne blev skrevet i de sidste år af Ewalds sygdomsplagede liv, og først med dette syngespil vandt han bred anerkendelse i litterære kredse. Ewalds liv var ukonventionelt og bohemeagtigt, og hans forfatterskab komplekst og sammensat. Hans svulmende følelsesskildringer foregreb romantikken, og hans omformning af genre, sproglige dynamik og interesse for subjektivitet virkede som inspiration blandt andet for romantikkens forfattere i 1800-tallet.  

Kong Christjan stoed ved høien Mast

Kong Christjan stoed ved høien Mast, 
I Røg og Damp. 
Hans Værge[1] hamrede saa fast, 
At Gothens[2] Hielm og Hierne brast. 
Da sank hvert fiendtligt Speil[3] og Mast 
I Røg og Damp. 
Flye, skreg de, flye, hvad flygte kan! 
Hvo staaer for Danmarks Christian 
I Kamp?    

Niels Juel[4] gav Agt paa Stormens Brag.
Nu er det Tid.
Han heysede det røde Flag,[5] 
Og slog paa Fienden Slag i Slag.
Da skreg de høit blant Stormens Brag:
Nu er det Tid.
Flye, skreg de, hver, som veed et Skiul!
Hvo kan bestaae for Danmarks Juel
I Strid?    

O Nordhav, Glimt af Vessel[6] brød 
Din mørke Skye. 
Da tyede Kiemper til dit Skiød; 
Thi med ham lynte Skrek og Død. 
Fra Vallen[7] hørtes Vraal,[8] som brød 
Den tykke Skye. 
Fra Danmark lyner Tordenskiold; 
Hver give sig i Himlens Vold, 
Og flye!

Du Danskes Vei til Roes[9] og Magt, 
Sortladne Hav! 
Modtag din Ven, som uforsagt, 
Tør møde Faren med Foragt, 
Saa stolt, som du, mod Stormens Magt, 
Sortladne Hav! 


Ordforklaringer m.m.

[1] Værge: (forsvars)våben.

[2] Gothers: Her menes svenskere, ikke kun gotlændinge fra øen Gotland.

[3] Speil: skibenes agterspejl, altså bagenden på skibet.

[4] Niels Juel (1629-1697): Dansk søofficer. Han stod i spidsen for den danske flåde under den Skånske Krig (1675-79), hvor det i 1676 lykkedes ham at generobrer Gotland fra svenskerne. Juels største bedrift var hans sejr over den overlegne svenske styrke i slaget ved Køge Bugt i 1677, som gav Danmark det fuldstændige søherredømme under resten af Den Skånske Krig, og gav Juel international anseelse.

[5] Røde flag: signalflag der angiver ordre til kamp

[6] Peter Wessel Tordenskiold (1690-1720): Søhelt i den dansk-norske flåde. Han deltog i den Store Nordiske Krig, hvor Danmark deltog af to omgange i 1700 og 1709-1720. Han er blandt andet kendt for en yderst risikabel aktion ind i den smalle svenske fjord Dynekilen, hvor han erobrede eller tilintetgjorde en svensk transportflåde på ca. 30 skibe og dermed satte en kæp i hjulet for den Svenske konge og hans intentioner om at angribe Norge.

[7] Vallen: slagmarken

[8] Vraal: brøl

[9] Roes: Ære


Johannes Ewald

Johannes Ewald (1743-1781). Fra: Danmarks Riges Historie (1896-1907)