Kommunistisk Parti i Danmark 1990-

Artikler

Kommunistisk Parti i Danmark (KPiD) er en politisk venstrefløjsorganisation, der efter murens fald hævder at videreføre den sande politiske arv fra Danmarks Kommunistiske Parti (DKP).

KPiD udsprang af uenigheder inden for DKP om den politiske og organisatoriske linje efter den lammende svækkelse, som ramte DKP med sammenbruddet af de erklæret kommunistiske regimer i Østeuropa efter Murens fald. DKPs flertal talte i denne situation for programmatisk fornyelse og ønskede at lade partiet som helhed indgå i opbygningen af en ny parlamentarisk venstrefløjsalliance, Enhedslisten. Herimod ønskede et mindretal at fastholde den politiske linje og identitet, som havde kendetegnet DKP i de forudgående årtier. Disse stiftede i 1990 Kommunistisk Forum, der i 1993 skiftede navn til Kommunistisk Parti i Danmark (KPiD).

Trods uenighederne har KPiD løbende anbefalet at stemme på Enhedslisten til Folketingsvalg, men har samtidig stræbt efter at genetablere en decideret kommunistisk strømning i traditionen fra DKP, først og fremmest ved indsatser i visse fagforeninger og ved opstilling af kandidater til byrådsvalg. En gruppe medlemmer valgte i 2005 at forlade KPiD for at indlede den samlingsproces, der i 2006 førte til en ny organisation ved navn Kommunistisk Parti.