Kirsten Auken: Oversigt over unge kvinders viden om seksuelle forhold, 1953

Kilder

Kildeintroduktion:

I denne kilde kan du se en opgørelse over, hvor unge kvinder i 1950’erne havde deres seksuelle viden fra. Lægen Kirsten Auken (1913-1968) havde spurgt 295 kvinder om hvordan og i hvilken alder, de havde fået deres første kendskab til samleje (coitus). Resultatet blev suppleret med oplysninger om, hvor de var vokset op – på landet, i byer eller i København. De blev også spurgt, om de havde savnet seksualvejledning. Som man kan se i tabellen, var der forskelle mellem en opvækst på landet og i byerne. Det er også tydeligt, at både forældre og skole ikke var så centrale, mens kammerater for mange har været hovedkilden til den første viden om seksuelle forhold.

Mange unges viden om seksualitet var tilfældig og sporadisk. Det samme gjaldt viden om prævention. Seksualundervisning var, som det ses i opgørelsen, ikke obligatorisk eller særlig udbredt i skolesammenhæng. Desuden var seksualitet omgærdet af tabuer, skam og fortielse, særligt for kvinder. Kirsten Aukens undersøgelser viste blandt andet, at når unge piger fik deres første menstruation, var knap en tredjedel uvidende om, hvad det var.

Opgørelsen stammer fra Kirsten Aukens medicinske doktorafhandling Undersøgelser over unge kvinders sexuelle adfærd, som hun forsvarede ved Aarhus Universitet i 1953 – i øvrigt som den første kvindelige mediciner herfra. Det var en banebrydende undersøgelse, baseret på hendes indsamlinger af materiale fra over 300 20-35-årige kvinder om deres seksuelle viden og adfærd. Hendes forskning var stærkt inspireret af den amerikanske seksualforsker A.C. Kinsey (1894-1956). Efter disputatsen virkede Kirsten Auken inden for psykiatrien, og som forelæser på Københavns Universitet introducerede hun i 1966 for første gang i universitetets historie undervisning i sexologi. Hun blev i 1961 formand for regeringens seksualoplysningsudvalg, der mundede ud i en klar anbefaling af obligatorisk seksualundervisning i folkeskolen. Det blev gennemført fra 1970.

Kirsten Aukens oversigt over unge kvinders viden om seksuel forhold

Kirsten Aukens oversigt over unge kvinders viden om seksuelle forhold. Bemærk at der er mindre regnefejl/trykfejl i nogle af procenttallene i den nederste rubrik ('Ialt'). Vi har fra danmarkshistoriens.dk's side ikke rettet de originale tal. Oprindelse: Kirsten Auken (1953), side 105