Jyske Lov 1241 - med lov skal land bygges

Film

I denne film fortæller Helle Vogt, professor i retshistorie ved Københavns Universitet, om Jyske Lov fra 1241, lovens tilblivelse og betydning.

Lige siden Jyske Lov blev nedskrevet, har ordene ”Med lov skal land bygges” stået som et ideal for en samfundsindretning, hvor folket fulgte loven, og enhver kunne få sin ret. Jyske Lov var én af flere såkaldte landskabslove fra 1200-tallet, hvor hver af landsdelene i det samlede danske rige, nemlig Skåne, Sjælland og Jylland med Fyn, havde egne lovbøger. Jyske Lov var et veludviklet lovkompleks, der var fuldt på højde med tidens europæiske standard. Loven regulerede spørgsmål om arveforhold, ejendomsret og strafferet og havde detaljerede bestemmelser om landsbyens fællesskab. Jyske Lov var gældende ret i 400 år, indtil den blev afløst af Danske Lov i 1683.

Filmen er udarbejdet i et samarbejde mellem HistorieLab og danmarkshistorien.dk og er en del af Aarhus Universitetsforlags udgivelse af 100 danmarkshistorier, der er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Klik på 'CC' og vælg 'dansk', hvis du vil se filmen med undertekster.  

Se flere film i vores filmarkiv.    

Om filmen

Forfatter(e)
Helle Vogt
Tidsafgrænsning
1241 -1683
Medietype
Film
Sidst redigeret
13. februar 2019
Sprog
Dansk
Litteratur

Vogt, Helle: Jyske Lov. 100 danmarkshistorier, Aarhus Universitetsforlag (2019).

Udgiver
danmarkshistorien.dk