J.H. Deuntzer, 1845-1918

Artikler

Johan Henrik Deuntzer var jurist og politiker, og han var konseilspræsident og udenrigsminister 1901-05. Deuntzer var medlem af Folketinget 1902-13 og kongevalgt medlem af Landstinget 1914-18.

Deuntzer blev juridisk professor ved Københavns Universitet i 1872 og skrev en række værker og afhandlinger om person-, familie- og arveret samt retshistorie og civilproces. Deuntzer var liberal og knyttet til den gruppe akademikere, som i 1880’ernes begyndelse udfordrede Estrupstyret. Han var opstillet til Landstinget af Den Liberale Venstreforening i Frederiksbergkredsen i 1886, dog uden at blive valgt. Deuntzer engagerede sig tillige i almennyttige formål, især sigtende på københavnske arbejdere. Han var medlem af flere erhvervsbestyrelser og i 1897 medstifter af Det Østasiatiske Kompagni (ØK), hvor han sad i bestyrelsen indtil 1910.

Det er dog som konseilspræsident i den første Venstre-regering fra 1901, det såkaldte systemskifte, at Deuntzer har skrevet sig ind i Danmarks politiske historie. Ifølge historikeren Søren Mørch (1933-2024) var deltagelsen i ØK og Deuntzers placering i periferien af Venstre grunden til, at Christian 9. (født 1818, regent 1863-1906) i 1901 udpegede Deuntzer til at forhandle det første venstreministerium på plads. Det kom som en overraskelse både for ham selv og andre, at kongen ønskede ham som regeringsleder.

Christian 9. så sandsynligvis Deuntzer som den mindst kontroversielle og derfor bedst egnede til at lede et venstreministerium, som kongen givetvis ikke selv ønskede, men hvem, der stod bag forløbet som kongens rådgiver, er ikke klart. Indflydelsesrige personer ved hoffet, i ØK og i det afgående regeringsparti Højre kan således have haft betydning i forløbet. Der er i litteraturen til gengæld enighed om, at Deuntzer hverken var en fremtrædende politiker eller spillede nogen rolle for de reformer, der blev gennemført i hans regeringstid. Den egentlige magthaver og politiske strateg var i første række J. C. Christensen, som var kirke- og undervisningsminister i Deuntzers regering.

Jurist, politiker og konseilpræsident J. H. Deuntzer
Jurist, politiker og konseilpræsident J. H. Deuntzer.
 Fra: Det Kgl. Bibliotek, Billedsamlingen

Om artiklen

Forfatter(e)
Claus Møller Jørgensen
Tidsafgrænsning
1845 -1918
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
13. juli 2012
Sprog
Dansk
Litteratur

Larsen, Helge: J.H. Deuntzer i Dansk Biografisk Leksikon

Søren Mørch: 25 Statsministre. 25 fortællinger om magten i Danmark i det tyvende århundrede, 3. udg. (2004).

Udgiver
danmarkshistorien.dk