Jens Andersen Hansen, 1806-1877

Artikler

J. A. Hansen var skomager, redaktør, politiker og en af bøndernes mest markante forkæmpere i midten af 1800-tallet. Han personificerede om nogen det demokratiske udviklingsforløb og bøndernes politiske vækkelse i 1800-tallet gennem sit karriereforløb fra skomager til ledende politiker i Rigsdagen.

Bondeagitatoren

J.A. Hansen begyndte sin politiske karriere i 1830’erne som agitator for byhåndværkerne, men fik større politisk gennemslagskraft, da han som redaktør på Almuevennen fra 1842 begyndte at advokere for bondestandens interesser. Almuevennen blev hurtigt det vigtigste organ for bøndernes interesser. I 1845 udstedtes Bondecirkulæret, der indskrænkede bøndernes møde- og forsamlingsfrihed. Bladet bidrog i denne forbindelse stort til massemobiliseringen af især de sjællandske bønder. I kraft af sit redaktørvirke kom J. A. Hansen i kontakt med nationalliberale politikere, med hvem han i 1846 stiftede Bondevennernes Selskab, men allerede i 1848 kom det til splid i forbindelse med Valgloven til den Grundlovsgivende Rigsdagsforsamling.

Rigsdagsmanden

I 1850’erne og 1860’erne fremstod J.A. Hansen som en ledende skikkelse for Bondevennerne i Rigsdagen, og han advokerede ofte for de mest yderliggående Venstresynspunkter. I samme periode forværredes hans forhold til de Nationalliberale i en sådan grad, at han efter 1864 så til Højre for at sikre den almindelige valgret. Med etablering af Oktoberforeningen i 1865 indgik han i en alliance med Højre i håb om et fremtidigt samarbejde mellem de store og små bønder i kamp mod de Nationalliberale. Alliancen åbnede for gennemførelsen af Den gennemsete Grundlov af 1866, hvorefter Hansens position inden for Bondevennerne dalede anseligt. Alligevel formåede han at nå frem blandt de ledende kræfter bag stiftelsen af partiet Det Forenede Venstre i 1870.

Trods stor betydning inden for bondebevægelsen fik J.A. Hansen et noget plettet eftermæle. Det skyldtes især hans støtte til gennemførelsen af Den gennemsete Grundlov i 1866, samt at han kort før sin død i 1877 blev anklaget for underslæb fra flere af de forsikringsselskaber, han var med til at lede.

Jens Andersen Hansen
Portrætfoto af Jens Andersen Hansen. Foto: Det Kgl. Bibliotek

Om artiklen

Forfatter(e)
Claus Kjersgaard Nielsen
Tidsafgrænsning
1806 -1877
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
25. august 2011
Sprog
Dansk
Litteratur

Bjørn, Claus: Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie 1800-1850 (1990).

Hansen, I. A.: Mit Livs Gjerning og Historie bd. 1. (1875).

Hvidt, Kristian: Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie 1850-1900 (1990).

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
Claus Kjersgaard Nielsen
Tidsafgrænsning
1806 -1877
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
25. august 2011
Sprog
Dansk
Litteratur

Bjørn, Claus: Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie 1800-1850 (1990).

Hansen, I. A.: Mit Livs Gjerning og Historie bd. 1. (1875).

Hvidt, Kristian: Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie 1850-1900 (1990).

Udgiver
danmarkshistorien.dk