HØR: Stauning taler ved Christian 10.s 25-års jubilæum i 1937

Lydklip

Kildeintroduktion:

I dette lydklip høres statsminister Thorvald Staunings (1873-1942) tale ved Christian 10.s (1870-1947) 25-års regentjubilæum. Stauning beretter om den udvikling, der har fundet sted under Christian 10.s første 25 år på tronen, i særdeleshed den politiske udvikling og kongens rolle i samfundet.

    

Transskription af talen:

Efter en ulykke bringende påtvunget i krig og derefter følgende hårde politiske brydninger, der vedvarede i tredive-fyrretyve år, kom land og folk ind i en ny udvikling. Landets nuværende konge fulgte efter de få fredelige regeringsår, som hans far oplevede, og havde den lykke at se den fredelige udvikling blive ført videre, med eller uoverensstemmelser i folket angående politiske, sociale og økonomiske forhold, men dog ikke dybere, end at landets interesser kan samle hele folket i de afgørende stunder.

En betydningsfuld omdannelse er foregået i samfundet uden voldsomme rystelser. Oplysning og kulturel højnelse har ydet sikkerhed imod voldelig adfærd, således som udviklingen andre steder har medført den. Og i frihed for ånd og tanke er den politiske omdannelsesproces foregået. Store og betydningsfulde reformer er gennemførte, endog med tilslutning af alle politiske retninger, andre med den parlamentariske magts styrke, på lovlig måde og derfor udelukkende den bitterhed, som under andre forhold fremkaldes.

Denne udvikling har været en lykke for landet. Og det må anerkendes, at landets konge loyalt stod uden for den politiske strid, bøjende sig for den folkevilje, der manifesteredes. Fortidens konger stod ofte med i den politiske strid. De tog standpunkt for en af de retninger, der fandtes, og oftest var det i den retning, der ville opretholde klassedeling og spærre for den socialpolitiske udvikling, som tiden har krævet.

Anderledes er det blevet i Danmark. Her har vi nu i 25 år haft en konge, der frit og uafhængigt røgtede sin gerning, men også overlod den af valgene fremgåede folkerepræsentation at løse de politiske opgaver, der efterhånden forelå. Den nuværende konge fødtes på en tid, da nye politiske strømninger var ved at bane sig vej, og han blev konge på en tid, da disse strømninger havde samlet store dele af folket.

Disse nye bevægelser blev bekæmpet af fortidens magthavere, som mente, at der var en fare i dette nye. Men kampen førtes ikke videre af den nuværende konge. Med loyalitet og tillid modtog kongen den nye tids politikere. Hans krav var blot, at disse skulle vise ærlighed og loyalitet i samarbejdet og kærlighed til folk og land.
 


Thorvald Stauning
Thorvald Stauning. Fra: Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket

Håkon 7, Christian 10 og Gustav 5 (1937)
Håkon 7., Christian 10. og Gustav 5. (1937). Fra: Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket

Lydklip

Forfatter(e)
Thorvald Stauning
Oprindelse
Statsbibliotekets Lydsamling
Kildetype
Lyd, Tale
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
8. august 2012
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk