HØR: Christian 10. taler ved sit 25-års regentjubilæum i 1937

Lydklip

Kildeintroduktion:

I dette lydklip høres Christian 10.s (født 1870, regent 1912-1947) tale ved sit 25-års jubilæum som regent den 14. maj 1937. Christian 10. blev konge efter faderen Frederik 8.s død, den 14. maj 1912, og forblev som regent indtil sin død den 20. april 1947. I talen takker kongen, på egne og på dronning Alexandrines (1879-1952) vegne, for de beviser på venlighed, forståelse og kærlighed, som gennem tiden er vist regentparet - og i særdeleshed i forbindelse med jubilæet. Han giver udtryk for, at han vil forsøge at leve op til den viste tillid, og at støtten har hjulpet i svære tider.

    

Transskription af Christian 10.s tale:

Landsmænd nær og fjern, modtag dronningens og min dybtfølte tak for alle de mange beviser på venlighed, forståelse og kærlighed, der altid er vist os, og som i disse dage i så rige mål er tilgået os og vore. Og som langt overgår hvad vi har fortjent, men som vi vil tage til opmuntring, og beflitte os på fremdeles ved guds hjælp at gøre os værdige til den tillid, der er vist os i de svundne år.

En tillid jeg siger tak for, og som hjalp mig gennem svære som lykkelige dage.

Blandt det sidste stå genforeningen for os alle, i mindets strålende glans, hvor vi oplevede, hvad vore fædre håbede på.

Dronningen og jeg gengælde de varme ønsker, der er udtalt for os på vor højtidsdag lige hjerteligt, idet vi ønsker guds velsignelse for alle hjemme i Danmark og Island, samt for alle landsmænd i det fjerne. 


Christian 10.s 25-års regentjubilæum fejres i København den 15. maj 1937. Fra: danmarkpaafilm.dk, Det Danske Filminstitut.


Haakon 6., Christian 10. og Gustaf 5.
Haakon 6., Christian 10. og Gustaf 5. (1937). Fra: Dansk LydhistorieStatsbiblioteket

Lydklip

Forfatter(e)
Christian 10
Tidsafgrænsning
1937 -1937
Oprindelse
Statsbiblioteket
Kildetype
Tale, Lyd
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
17. juni 2022
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk