HØR: Folkevisen "Rammer han ind i ad borgerstuen tren"

Lydklip

Kildeintroduktion:

I dette lydklip høres et uddrag af folkevisen "Rammer han ind i ad borgerstuen tren" sunget af den 44-årige Marie Tang Kristensen fra Vejle. Marie Tang Kristensen er født og opvokset i Vrå i Gjellerup sogn, men flyttede senere til Vejle og giftede sig i 1906 med skolelæreren og folkeviseindsamleren Evald Tang (1843-1929), der indsamlede folkeviser fra hele Danmark (dog primært i Jylland). Optagelsen stammer fra 1907, hvor Evald Tang Kristensen og Hakon Grüner Nielsen (1881-1953) rejste rundt i Jylland med en fonograf og optog folkeviser, fremført af almindelige mennesker.

Folkevisetraditionen som her udleves menes at kunne føres tilbage til 1200-tallet. Viserne har taget mange former, heriblandt som historiske og trylleviser. Denne vise tilhører skæmteviserne, som ofte omhandhandler bønder, præster, håndværkere og degne. Temaerne i denne type viser er bl.a. druk, hor, frådseri og opgør med moralske og religiøse normer.

    

Noteblad
Noteblad. Fra: Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket


Transskription:

Rammer han ind ad borgestuen tren
alt fore den netteste skrædder:
"Og hør du nette skrædder så fauer og fin,
kan du sy Rammer en klædning?"
"Hvorfor ikke det?" sagde skrædderen
"du svarer míg ej net," sagde Rammer til den skrædder.

Halvfjerdsenstyve alen til bukser og vest
Og femten til fower og remmer,
dem skal du skære mig vide og sid,
om du mig bukserne vil sømme.
Det falder míg for trang," sagde Rammer,
"om jeg ej kan skræv' min gang," Sagde Rammer til den skrædder.

Rammer han ind ad sidedøren sprang,
det røwnt i alle en bunke.
Alle de små folk, som på skiben' var,
De frygted' at de skull' ha sjunken.
"Vi synker ikke her" sagde Rammer,
"Vi sejler lige nær," sagde Rammer til de unge.


Marie Tang Kristensen
Marie Tang Kristensen. Fra: Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket

Lydklip

Oprindelse
Statsbiblioteket
Kildetype
Lyd, Folkevise
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
8. januar 2010
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Lydklip

Oprindelse
Statsbiblioteket
Kildetype
Lyd, Folkevise
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
8. januar 2010
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk