HØR: Folkevisen "Og da jeg havde malet en skæppe eller to"

Kilder

Kildeintroduktion:

I dette lydklip høres et uddrag af folkevisen "Og da jeg havde malet en skæppe eller to" sunget af Christen Hansen Møller (1838-1930) fra Hedeby nord for Billund. Folkemindeforskeren Evald Tang Kristensen (1843-1929) indsamlede folkeviser fra hele Danmark (dog primært i Jylland) og havde ved flere lejligheder besøgt sognerådsformand og amtsrådsmedlem Christen Hansen Møller. Denne optagelse stammer fra 1907, hvor Evald Tang Kristensen og Hakon Grüner Nielsen (1881-1953) rejste rundt i Jylland med en fonograf og optog folkeviser, fremført af almindelige mennesker. 

Folkevisetraditionen som her udleves menes at kunne føres tilbage til 1200-tallet. Viserne har taget mange former, heriblandt som historiske og trylleviser. Denne vise tilhører skæmteviserne, som ofte omhandhandler bønder, præster, håndværkere og degne. Temaerne i denne type viser er bl.a. druk, hor, frådseri og opgør med moralske og religiøse normer.

    


Christen Hansen Møller. Fra Dansk
Lydhistorie, Statsbiblioteket.

Om kilden

Dateret
1907
Oprindelse
Statsbiblioteket
Kildetype
Lyd , Folkevise
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
8. januar 2010
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
1907
Oprindelse
Statsbiblioteket
Kildetype
Lyd , Folkevise
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
8. januar 2010
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk