HØR: Dialekt fra Særslev på Vestfyn

Lydklip

Kildeintroduktion:

Denne dialekt er fra Særslev på Vestfyn. Indtaleren er født i 1903, og optagelsen er fra 1976. Indtaleren er forhenværende smed, og som dreng hjalp han sin far i smedjen, hvor han fulgte med i de voksnes samtaler. Smedjen fungerede ofte som et lokalt samlingssted, hvor blandt andre gårdmændene udvekslede meninger om årets høst. Optagelsen er nedskrevet og tillempet nudansk i teksten herunder. Nedenfor teksten ses et oversigtskort med de danske dialektgrupperinger. Dialekten fra Særslev tilhører sprogområdet Vestfyn.

    


Transskription:

Altså for, ja det kan jeg godt sige, for femogtres år siden da stod jeg nede i smedjen og og så på, når min far han smedede, og jeg var grove interesseret i det der. Og så alle gårdmændene den gang, de var jo sådan stillet, at de bestilte ikke noget, for de havde nogle folk til at gøre deres arbejde. Og så kom de op i smedjen, og dér stod de jo så og snakkede om, at det var da nogle ræ[dde]lige tider nu, for nu kostede en le fire kroner - "og så er vi endda så heldige at smeden han skal ikke have stort for at stille ham rigtigt ind, for ellers kunne det da aldrig gå", sagde de (...)

Den gang da var det ikke sådan som nu, at vi havde alle delene til sådan noget, men de kom altså med en le, de havde købt enten ude ved isenkræmmeren ude i Bogense eller oppe på brugsforeningen. Og han kostede fire kroner. Og så sagde de til smeden, at nu skulle han jo så sætte den på stangen og lave det dér jo. Så var der nogle der kom ind at der - de syntes ikke, at han stod rigtigt. Den skulle enten "stå lidt mere under" eller den skulle "græsse noget mere", og der var nogle og ville have den til at - den skulle ikke græsse så meget, for den ville "tage sten" (...) Så når vi så nåede hen i - at de havde fået sået, så kom de jo og stod de og snakkede oppe i smedjen og så sagde de: "Hvordan - hvordan står kornet, er det kommet godt op?"

- Ja, det var jo helt godt de fleste steder. Og så stod der óg en, var der óg kommen en - ja den gang kaldte vi dem en røgter, og det var en andenkarl, der var kommen nede i gården her nede, og han stod óg deroppe .. ved et tilfælde og - så sagde han: "Ja ved os der har det óg stået helt godt, men nu har Laves snart trådt det hele ned", sagde han, han skulle ud og se hvordan det så ud jo (...)

Oversigtskort over dialektgrupperinger
Oversigtskort over dialektgrupperinger.

Lydklip

Oprindelse
Statsbiblioteket, Aarhus
Kildetype
Lyd, Erindring
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
18. september 2009
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk