HØR: Christian 10. taler i anledning af befrielsens årsdag 5. maj 1946

Kilder

Kildeintroduktion:

I dette lydklip høres Christian 10.s tale i anledning af årsdagen for Danmarks befrielse af britiske tropper den 5. maj 1945 efter fem års tysk besættelse. I talen giver Christian 10. udtryk for den specielle følelse af frigørelse man oplevede efter befrielsen. Han takker efterfølgende de allierede for at have givet Danmark friheden og de danskere i ind- og udland, som gjorde Danmarks navn ære samt alle dem som mistede livet i kampen for den danske frihed. Han sender ligeledes en særlig hilsen til de dansksindede i Sydslesvig, hvis skæbne ligger ham stærkt på sinde. Afslutningsvis takkes de danskere, som var med at sikre Danmarks omdømme ude i verden, hvorigennem tilliden til Danmark blev fæstnet.

    

Transskription af Christian 10.s tale:

Ingen af os glemmer 5. maj 1945, og den frigørelse vi følte, da Danmark atter blev frit.

En dag der går over i historien. Næst gud, gik takken til de allierede, der med deres sejre gav os friheden.

Men takken går også til alle danske hjemme og i udlandet, der gjorde Danmarks navn ære. Samt til alle dem, der ofrede livet for at give os friheden.

Jeg bringer også på denne dag min hilsen til alle danske uden for vore grænser, og særligt tænker jeg på de dansksindede i Sydslesvig, hvis skæbne ligger varmt på sinde.

Tak for den kærlighed og hjælp alle landsmænd i det fremmede ydede vort gamle land. Deres omdømme ude, medvirkede at fæstne tilliden til Danmark.

Gud signe alle landsmænd herhjemme og i udlandet.


Christian 10. i 1946
Christian 10. i 1946. Fra: Dansk LydhistorieStatsbiblioteket