Folketingsvalget 1981

Artikler

Folketingsvalget den 8. december 1981 blev udskrevet den 12. november samme år. I et forsøg på at løse de store økonomiske problemer, der prægede Danmark, ønskede den socialdemokratiske regering at tvinge pensionskasserne til i højere grad at investere aktivt i det danske erhvervsliv. Forslaget blev dog mødt med modstand af de borgerlige partier og midterpartierne, der ønskede en frivillig ordning. Socialdemokratiet fremsatte alligevel sit lovforslag, som blev fældet af et dagsordenforslag fremsat af Det Radikale Venstres partileder Niels Helveg Petersen og herefter vedtaget af de borgerlige stemmer uden om regeringen. Det var aldrig før sket, at en S-regering var blevet fældet på et radikalt dagsordenforslag, og statsminister Anker Jørgensen (S) udskrev nyvalg til Folketinget, kun lidt over to år efter det seneste valg.

Valgets temaer

Valgkampen blev ført i en bitter, polemisk tone, og især skændtes Anker Jørgensen og Niels Helveg Petersen om mulighederne for et fortsat samarbejde mellem Socialdemokratiet og Der Radikale Venstre.

Venstre og Det Konservative Folkeparti gik til valg på et fælles oplæg kaldet Helhedsplan 82, hvis hovedindhold var skattelettelser til erhvervslivet, offentlige besparelser på 14 mia. kr. samt nedskæringer på en række sociale ydelser.

Socialdemokratiet satsede med sit valgoplæg i stedet på indkomstpolitik og foranstaltninger for at fremme den private investering. Partiet ønskede dog også at beskære de offentlige udgifter, men man lagde vægt på, at det skulle ske uden øget arbejdsløshed til følge.

Centrum-Demokraternes leder Erhard Jakobsen var i modsætning hertil gået i offensiven med mærkesager som parcelhusejernes vilkår, privatbilisme samt kritik af folkeskolen og medierne.

Valgets resultat

Valgdeltagelsen ved valget i 1981 var rekordlav med kun 82,2 %, så stemmetallene tydede på, at hverken VK-helhedsplanen eller socialdemokraternes valgoplæg interesserede vælgerne synderligt. Socialdemokratiet stod for den største tilbagegang med et tab på ni mandater. Venstre mistede to mandater, og De Konservative fik en fremgang på fire.

De mandatmæssige vindere af valget blev SF og CD med en fremgang på henholdsvis ti og ni mandater. Retsforbundet mistede alle sine fem mandater og gled dermed ud af Folketinget.

Efter valget indledte det svækkede Socialdemokrati forhandlinger med SF og Det Radikale Venstre om regerings-dannelse, men parterne viste sig at være for langt fra hinanden. Det Radikale Venstre pegede dog fortsat på Anker Jørgensen som statsminister, og ved udgangen af december dannede Anker Jørgensen derfor endnu en mindretalsregering kun bestående af Socialdemokratiet, som fortsat måtte fægte sig frem med skiftende folketingsflertal.

Regeringen Anker Jørgensen V efter valget
Regeringen Anker Jørgensen V efter valget, som bestod af Socialdemokratiet. Allerede året efter valgte mindretalsregeringen imidlertid at trække sig tilbage til fordel for den borgerlige firkløverregering Poul Schlüter I. Fra: Statsministeriet

Statistik

I nedenstående tabeller og graffer ses fordelingen af stemmer m.v. ved folketingsvalget i 1981. Resultatet af folketingsvalget på Færøerne og Grønland indgår ikke i tabellen eller graferne. Kilde: Danmarks Statistik

Folketingsvalget i 1981 I forhold til folketingsvalget i 1979
Parti Fork. Partileder Stemmer Pct. af stemmetal Mandater Mandater 1979 Pct. af stemmer 1979
Socialdemokratiet

S

Anker Jørgensen 1.026.726 32,87% 59 -9 -5,40%
Det Radikale Venstre RV Niels Helvig Petersen 160.053 5,12% 9 -1 -0,32%
Det Konservative Folkeparti K Poul Schlüter 451.478 14,45% 26 +4 +1,97%

Venstre

V

Henning Christophersen

353.280 11,31% 20 -2 -1,20%
Socialistisk Folkeparti SF Gert Petersen 353.373 11,31% 21 +10 +5,40%
Fremskridtspartiet FP Mogens Glistrup 278.383 8,91% 16 -4 -2,10%
Centrum-Demokraterne CD Erhard Jakobsen 258.522 8,28% 15 +9 +5,06%
Venstresocialisterne VS Kollektiv ledelse 82.711 2,65% 5 -1 -1,01%
Kristeligt Folkeparti KF Christian Christensen 72.174 2,31% 4 -1 -0,28%
Retsforbundet RF 45.174 1,45% 0 -5 -1,17%
Danmarks Kommunistiske Parti DKP Jørgen Jensen 34.625 1,11% 0 0 -0,75%
Kommunistisk Arbejderparti KAP 4.223 0,14% 0 0 -0,27%
Internationalen - Socialistisk Arbejderparti ISA 2.034 0,07% 0 - -
Uden for partierne Uden 807 0,03% 0 0 0,00%
I alt 3.123.563 100,0% 175
Stemmeberettigede 3.775.333
Afgivne gyldige stemmer 3.123.563
Valgdeltagelse i pct. 83,2%
Spærregrænse 2,0%

Mandatfordelingen i 1981

Fordelingen af mandater i Folketinget efter valget i 1981. Graf: danmarkshistorien.dk, baseret på tal fra Danmarks Statistik

 

 

Stemmernes procentvise fordeling i 1981
Den procentvise fordeling af stemmer efter folketingsvalget i 1981
. Graf: danmarkshistorien.dk, baseret på tal fra Danmarks Statistik

 

Fordelingen af mandater i Folketinget efter valget i henholdsvis 1981 og 1979
Fordelingen af mandater i Folketinget efter valget i henholdsvis 1981 og 1979
. Graf: danmarkshistorien.dk, baseret på tal fra Danmarks Statistik