Dansk indfødsretsprøve, december 2011

Quiz

I december 2005 indgik VK-regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om, at udlændinge skulle bestå en indfødsretsprøve for at opnå statsborgerskab. Formålet var, at man for at opnå statsborgerskab skulle dokumentere viden om danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie. Prøven blev første gang afholdt i 2007.

Dette er indfødsretsprøven fra den 2. december 2011. Prøven bestod af 40 spørgsmål, 5 spørgsmål vedrørte aktuelle emner, mens de 35 øvrige spørgsmål var lavet på baggrund af bogen Danmark før og nu. Prøven havde en varighed på 45 minutter, og for at bestå skulle mindst 32 spørgsmål besvares korrekt.

danmarkshistorien.dk har udarbejdet et tema om indfødsret i Danmark. Til dette tema har vi knyttet en række af de originale indfødsretsprøver i quizformat. Få et indblik i prøverne, og test din viden om det danske samfund samt dansk historie og kultur.

Indfødsretsprøven den 2. december 2011

God fornøjelse!

Om quizzen

Forfatter(e)
Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration
Tidsafgrænsning
2007 -2011
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
21. marts 2012
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk