Ove Korsgaard

Professor emeritus, dr.pæd.
Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet

Læs mere om Ove Korsgaard