Ove Korsgaard

Professor emeritus, dr.pæd.

Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet

Læs mere om Ove Korsgaard