Plakette fra Socialdemokratiet, 1924

Kilder

Kildeintroduktion:

Det var et stort øjeblik for den danske arbejderbevægelse, da Socialdemokratiet i 1924 for første gang dannede regering. Til minde herom lod en eller flere tilhængere - måske en større partiforening, eller måske ligefrem partiets øverste ledelse - nedenstående plakette fremstille.

Plaketten er af kobber og måler 58 gange 42 centimer. De afbildede, navngivne personer forestiller den nye regering med statsminister (og handelsminister) Thorvald Stauning i midten. Rundt om ham er fra venstre mod højre og startende fra oven Carl Moltke (udenrigsminister), Johannes Friis-Skotte (minister for offentlige arbejder), C. N. Hauge (indenrigsminister), Kristen Bording (landbrugsminister), Frederik J. Borgbjerg (socialminister), Nina Bang (undervisningsminister), Karl Kristian Steincke (justitsminister), L. Rasmussen (forsvarsminister), Carl Valdemar Bramsnæs (finansminister) og Niels Peter L. Dahl (kirkeminister).

Der er tale om et dygtigt udført stykke håndværk. Portrætterne, som udbankede fra bagsiden står i relief, er detaljerede, og der er en nøje lighed med de afbildede personer. Kunstnerisk peger plaketten tidsmæssigt bagud. Frygerhuen afbildet foroven var oprørernes symbol under Den Franske Revolution i 1789 og var allerede i antikken benyttet som et frihedssymbol. Laurbærkransen, den hviler på, blev brugt som sejrstrofæ for oldtidens græske sportsmænd og senere de romerske kejsere. Det snoede bånd med teksten "Danmarks første socialdemokratiske Ministerium" er typisk for inskriptioner af enhver art igennem hele 1800-tallet. Strålerne udgående fra teksten "Udnævnt 23. april" giver mindelser til ældre billeder med bibelske motiver.

De får næsten medlemmerne af Danmarks første socialistiske regering til at fremstå, som er de badet i himmelsk lys. Hvilket måske også var den opfattelse dens tilhængere havde. Men det hindrede ikke regeringen i at falde allerede i slutningen af 1926.


Plakette for det socialdemokratiske ministerium,
1924. Der foreligger ikke oplysninger om
plakettens tilblivelse.