"Ny Oversvømmelse i Hamborg”. Artikel i Aarhus Stiftstidende, 8. februar 1825

Kilder

Kildeintroduktion:

Denne nyhed om stormflod og ødelæggelser i Hamborg var den første omtale i danske aviser af den storm, der havde raset i Nordsøen den 3. og 4. februar. Stormen medførte store ødelæggelser i Nederlandene, op langs Elben i Tyskland, i store områder i Vadehavet og langs den danske vestkyst helt op til Limfjorden. Ca. 800 mennesker mistede livet under stormen og de voldsomme oversvømmelser.

I kombination med højvande i den østlige del af Nordsøen blæste havet ind over diger og lavvandede områder, huse og hele landsbyer. Ugen efter bragte nyhederne sydfra fortsat gruopvækkende historier fra Slesvig-Holsten, Hamborg og sydsiden af Elben, hvor det stod klart, at stormen var den voldsomste i hundrede år.

Sidst i februar kunne avisen Den Viborger Samler så bringe en beretning om ødelæggelserne i Nordvestjylland, hvor hjem, kreaturer, græsningsarealer og masser af sand, grus og jord var skyllet i havet, og hvor stormen havde åbnet en dyb kanal i den smalle sandtange, der indtil da skilte Nordsøen fra Limfjorden. I første omgang ved Agger Kanal, der hurtigt blev sejlbar, men senere storme var med til at slå hul ved Thyborøn, hvor der stadig er åbent for skibstrafik ind og ud af Limfjorden.

Artiklen i Aarhus Stiftstidende, 8. februar 1825
Artiklen i Aarhus Stiftstidende, 8. februar 1825. Læs hele artiklen her


Ny Oversvømmelse i Hamborg.

Med Fuldmaanens Indtrædelse den 3die Februar blev Hamborg atter hjemsøgt af overordentlige Naturbegivenheder. Klokken 4 om Eftermiddagen tilkjendegaves ved Signalskud at Vandet steeg; om Aftenen havdes Lynild og Torden, Snee og Frost. Ved Midnat steg Floden[1] til en Høide som langt overgik hiin overordentlige den 15de Novbr. Hele Staden var i Bevægelse, og Kanonskud forkyndte Faren. Men Kl. 3 fornam[2] man et pludseligt Fald paa nogle Fod og derpaa en Stilstand, som lod formode et Digebrud i Nabolavet. Endnu den 4de Februar om Morgenen Kl. 9 stod Vandet, under en heftig Storm, i Gaderne og havde, som man let kan tænke sig, gjort megen Skade. Det befrygtede Digebrud var skeet ved Saugmøllen[3], paa Stadens Gebeet[4], og man ventede at høre, desv[æ]rre endnu flere. C. Sk. Kl. 1 om Middagen: Vandet begynder atter at stige. Et Huus er styrtet sammen. Posterne[5] ere udeblevne.


Ordforklaringer m.m.

[1] Floden: Elben, der løber gennem Hamborg.

[2] Fornam: fornemmede.

[3] Saugmøllen: savmøllen.

[4] Gebeet: område.

[5] Posterne: posten.


Dette materiale er udgivet i forbindelse med Aarhus Universitetsforlags bogserie '100 danmarkshistorier', der er Danmarks historie fortalt af 100 forskere i 100 bøger. På danmarkshistorien.dk udkommer løbende artikler, film og kilder i forbindelse med bøgerne. Projektet er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.  

    

Om kilden

Dateret
08.02.1825
Oprindelse
Aarhus Stiftstidende, 8.2.1825
Kildetype
Avisartikel
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
28. august 2019
Sprog
Dansk
Litteratur

Poulsen, Bo: Stormflod, 100 danmarkshistorier, Aarhus Universitetsforlag (2019).

Udgiver
danmarkshistorien.dk