MYTE: Sagde Dalgas "Hvad udad tabes, skal indad vindes"?

Mytedrab

Hvorfra stammer udtrykket "Hvad udad tabes, skal indad vindes"? Det bliver ofte tillagt Enrico Dalgas som motto for opdyrkningen af den jyske hede i anden halvdel af 1800-tallet. Men det er ikke den rigtige historie.  

Til udsagnet "Hvad udad tabes, skal indad vindes" knytter sig flere myter. For det første hævdes det ofte, at Enrico Dalgas (1828-1894), som efter 1864 blev én af Danmarks foregangsmænd med hensyn til hedeopdyrkning, skulle være manden bag udsagnet. Det er ikke sandt. Udsagnet stammer fra forfatteren H.P. Holst (1811-1893), hvis talent ofte blev brugt ved festlige lejligheder. Udover det kendte citat er han i dag måske mest kendt for sangen Slumrer sødt i Slesvigs Jord, der blev skrevet i 1850 under Helstatsborgerkrigen; også kaldet Treårskrigen (1848-1850).

For det andet har hans berømte udsagn, der i sin helhed lyder "For hvert et Tab igjen Erstatning findes, hvad udad tabes, det maa indad vindes", intet med hedesagen at gøre, men derimod med dansk industri. Det stammer fra en skuemønt, der blev præget i anledning af Industri- og Kunstudstillingen i København 1872. Den mentale og økonomiske 'oprustning' efter 1864 var ikke forbeholdt landbruget.

Skuemønt fra Nordiske Industri- og Kunstudstilling i København, 1872

Skuemønt fra den Nordiske Industri- og Kunstudstilling i København, 1872. På mønten står: For hvert et Tab igjen Erstatning findes, hvad udad tabes, det maa indad vindes. Foto: Nationalmuseet 

For det tredje er det tvivlsomt, om tanken bag udsagnet i det hele taget er dansk. Nogle hævder, at det stammer fra den preussiske kong Friedrich Wilhelm 3., som skal have brugt det i forbindelse med det tyske genrejsningsarbejde efter Slaget ved Jena i 1806, hvor Napoleon besejrede Preussen. Andre tilskriver den svenske digter Esaias Tegnér æren for at have bragt det på bane. I 1811 skrev han i digtet Svea, at det gjaldt om at erobre Finland tilbage inden for Sveriges grænser. Finland var gået tabt i 1809, og i skuffelsen herover, der var mindst lige så stærk i Sverige som tabet af hertugdømmerne var det i Danmark, stod Tegnérs digt som en opfordring til svenskerne om at rebe sejlene igen og genvinde tidligere tiders styrke inden for rammerne af en mindre, men nu 'ren' svensk nation. I Sverige figurerer Tegnérs udsagn ofte i lærebøger og videnskabelige behandlinger af svensk nationalisme, men det er aldrig blevet folkeeje som det danske.

Enrico Dalgas

Portræt af Enrico Dalgas. Billedet er en såkaldt anskuelsestavle fra serien Alfred Jacobsens Billeder til Skolebrug, 1922. Fra: Skolehistorie.au.dk 

Om myten

Forfatter(e)
Niels Kayser Nielsen
Tidsafgrænsning
1864 -1872
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
21. februar 2019
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk