Mindetavle for ofre efter luftangreb på Aarhus Universitet i 1944

Kilder

Kildeintroduktion:

I efteråret 1943 beslaglagde det tyske politi, Gestapo, fem kollegier på Aarhus Universitet og indrettede dem til jysk hovedkvarter. Efter anmodning fra den jyske modstandsbevægelse gennemførte det engelske luftvåben Royal Air Force den 31. oktober 1944 et bombardement, der ikke kun ramte kollegierne, men også den nyopførte hovedbygning. For enden af en trappe ved Aarhus Universitets hovedbygning hænger en mindetavle for ofrene ved luftangrebet. I tilgift er to håndværkere mindet, som i 1941 døde ved en arbejdsulykke under opførelsen af hovedbygningen. Tavlen blev indviet den 4. september 1946. Ofrene fra 1944 står hierarkisk opført efter status og køn - først kommer murerformanden, dernæst de faglærte håndværkere, så gartneren og til sidst marketendersken. Af ofrene fra 1941 har murermesteren forrang for murerformanden.

På væggen i nærheden af Aarhus Universitets gamle hovedindgang, altså på et sted, der dengang var langt mere synligt, blev der ligeledes i 1946 ophængt en anden mindetavle. På denne æres ni studenter og en præst fra Aarhus Universitet, som også satte livet til som følge af 2. verdenskrig. De to mindetavler giver således ikke blot en påmindelse om en mørk tid. De afslører også et klassesamfund, som overlevede krigen.

Mindetavle
Mindetavle for de studerende og en præst fra Aarhus Universitet, der satte livet til som følge af 2. verdenskrig. Mindetavlen er placeret på væggen ved den gamle hovedindgang til universitetet.   

Mindetavle
Mindetavlen for de håndværkere og den kvindelige marketenderske, der døde under luftangrebet på Aarhus Universitet i 1944. Tavlen er placeret for enden af en trappeafsats i universitetets hovedbygning.  

Om kilden

Dateret
1946
Oprindelse
Aarhus Universitet
Kildetype
Monument
Medietype
Foto
Sidst redigeret
24. februar 2012
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk