Johannes Hagelsen og Edv. Harpsøe: Jenny Kammersgaard-Vals, 1937

Kilder

Kildeintroduktion:

Svømmeren Jenny Kammersgaard (1918-1997) var i 1930’erne særligt kendt for at svømme lange distancer i åbent hav. I 1936 svømmede hun 18 km fra Snaptun til Horsens, og i 1937 overgik hun sig selv ved på godt 29 timer at svømme 42 km tværs over Kattegat fra Gniben (spidsen af Sjællands Odde) til Sangstrup Klint nord for Grenå. I den forbindelse modtog hun blandt andet et privat telegram fra den tyske rigskansler Adolf Hitler, der lykønskede hende for den sportslige præstation. Jenny Kammersgaard svømmede endvidere i 1938 52 km fra Gedser til Warnemünde på 40 timer og 3 minutter. På grund af den afdrift, som strømmen gav, er distancen dog vurderet til at være ca. dobbelt så lang, og hendes præstation blev betragtet som verdensrekord for svømmet distance i havvand. Jenny Kammersgaard krydsede ydermere Den Engelske Kanal i 1950 og 1951. Som en hyldest til svømningen over Kattegat skrev Johannes Hagelsten sangen Jenny Kammersgaard-Vals i 1937. Musikken til sangen blev komponeret af Edvard Harpsøe.


Jenny Kammersgaard-Vals

DU lille frejdige Mø

som svømmer i aaben Sø,

vi hilser dig hver især

du er os alle her saa kær, hej, hej

Du bragte om Danmark Ry,

i fremmed Land og i By;

som Danmarks Havfru du staar,

din Ære kalder vi for vor – hej, hej

REFRAIN:

Du Bølgebetvinger med Vilje og Mod,

saa værdig en Ætling[1] af Dannernes Rod,

vi hilser dig Jenny, vi synger din Sang,

du frejdige Pige i Dannemarks Vang.

Ja for dine smaa Fødder nu Verden er lagt,

dit Ry er saa viden om bragt.

Vor Havfrue hilser vi endnu engang,

og bringer vor Hyldest til Tonernes Klang.

Vi synger din Sang,

ja vi fletter af Stolthed og Glæde en Krans

for Jenny har sejret

og Spreder Danmark Berømmelsens Glans.


Ordforklaringer m.m.

[1] Ætling: efterkommer af en fornem person. 

Om kilden

Dateret
1937
Oprindelse
Johannes Hagelsen og Edv. Harpsøe: ”Jenny Kammersgaard-vals”. Tekst af Johannes Hagelsen, musik af Edv. Harpsøe. Gudrun Saxtorph Musikforlag, København.
Kildetype
Sangtekst
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
30. juni 2017
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
1937
Oprindelse
Johannes Hagelsen og Edv. Harpsøe: ”Jenny Kammersgaard-vals”. Tekst af Johannes Hagelsen, musik af Edv. Harpsøe. Gudrun Saxtorph Musikforlag, København.
Kildetype
Sangtekst
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
30. juni 2017
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk