HØR: Statsminister Thorvald Stauning taler før Landstingsvalget i 1936

Kilder

Kildeintroduktion:

I denne lydoptagelse høres statsminister Thorvald Staunings (1873-1942) valgtale i forbindelse med landstingsvalget i 1936. Ved dette valg lykkedes det lige akkurat regeringspartierne, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre, at vinde flertallet i Landstinget. I talen fremhæver Stauning den siddende regerings resultater og behovet for at få et demokratisk flertal i Landstinget - sådan som det fandtes i Folketinget. Flertallet skulle bl.a. bruges til at sikre beskæftigelsen, produktionen, handlen, trosfriheden og ytringsfriheden, og det skulle bane vejen for en grundlovsændring, som ville betyde Landstingets afskaffelse. Stauning ønskede, med rod i den socialdemokratiske ideologi at skabe et "Danmark for Folket".

    
Thorvald Stauning
Thorvald Stauning. Fra Dansk
Lydhistorie, Statsbiblioteket.