HØR: Skuespillerinde Louise Phister reciterer Ludvig Holberg i 1904

Lydklip

Kildeintroduktion:

I denne optagelse fra 1904 høres skuespillerinden Louise Phister (1816-1914) i en alder af 88 år recitere "Pernilles monolog" fra komedien "Den stundesløse" fra 1731 af Ludvig Holdberg (1684-1754). Louise Phister var skuespiller på Det Kongelige Teater gennem 60 år. Optagelsen er lavet på fonografvalse, og den dybe rumlen i baggrunden er lyden fra Pathé-skæreapparatet, som valsen blev skåret på.

     

Transskription:

Ok Gud, der findes en Hoben slige stundesløse Folk her i Landet. Jeg erindrer for nogle Aar siden, da jeg tjente hos en Landsdommer, og jeg en Gang [tjente] rejste med hans Frue, kom vi ind paa Vejen til en Kone, hvilken tog meget vel imod os, men hun syntes vare at gøre alt for meget af det. Nu var hun i Stuen, nu i Kælderen, nu satte hun sig paa Hylden, og nu var hun under Bordet, nu klamredes hun med Pigen og nu med Drengen.

Vi bade hende ti Gange, hun skulde ingen Ulejlighed gøre sig for vor Skyld, for vi kunde nøjes med et stykke smørrebrød. Men hun tørrede sveden af sig ti Gange og bade os bare have Taalmodighed en halv Times tid. Fruen svor paa for mig, havde hun vidst, at Konen vilde gøre saadan et væsen af det, saa havde hun hellere taget ind i en Kro; thi hun vilde nødigt være for meget i Gæld hos samme Kone, efterdi hun havde en sag for Landstinget.

Endelig blir' Bordet da bredet, og ventede jeg da i det ringeste at se en Postej til den første Ret; men alle disse Anstalter de faldt ud til en klumpet Melgrød otte Haadkogede Æg. Ja, det var da noget. Kunde Herr Vielgeschrey dog med al sin Støjen gøre saa meget som et Æg, saa var det dog ikke saa forunderligt, som det er. Hvis han endda gjorde det for at fordrive Kuld og Skjørbug, saa kunde man dog sige, der dog blevblev noget gjort. Saaledes bar en gammel Magister om Vinteren Brænde af Kælderen op paa Kammeret og siden af Kammeret ned i Kælderen igen, saa længe indtil han ingen Varme mere behøvede.

Men Herren her han arbejder paa intet, det er intet, og det bliver til intet. Der er ingen i hele Huset, som han roser for flid, uden mig, og Gud véd, der er ingen, som bestiller mindre end jeg, men jeg er alle Tider geskæftig. Forgangen, da En spurgte ham, hvor mange folk han havde, svarede han: Ikkun én, thi Pernille er min Stuepige, min Kokkepige, min Kammertjener, min Sekretair, min Kone; det sidste det er Løgn.


Louise Phister
Louise Phister. Fra: Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket

Lydklip

Forfatter(e)
Louise Phister
Tidsafgrænsning
1904 -1904
Oprindelse
Statsbibliotekets Lydsamling
Kildetype
Lyd
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
20. februar 2019
Sprog
Dansk