HØR: Interview med ung arbejdsløs fra 1930'erne

Kilder

Kildeintroduktion:

I 1930'erne var arbejdsløsheden i Danmark massiv. I dette interview beretter en ung arbejdsløs mand om livet uden fast bopæl i København. Er man heldig, kan natten tilbringes på et herberg, men er der fyldt op på herbergene, må man gå 'brandvagt' om natten, det vil sige gå rundt i byen uden søvn. Den arbejdsløse mand fortæller også om risikoen for bøder og ophold på arbejdsanstalten Sundholm, hvis politiet finder én sovende på en bænk. Den ugentlige socialhjælp var på 12,25 kr., og var man ikke indfødt københavner, skulle man have opholdt sig i byen i mere end tre måneder for at være berettiget til socialhjælp.