HØR: Folkevisen "De legte guldtavl på breden bord"

Kilder

Kildeintroduktion:

I dette lydklip høres et uddrag af folkevisen "De legte guldtavl på breden bord", sunget i 1907 af den 81-årige Morten Eskesen (1826-1913) fra Kolding. Morten Eskesen kom oprindeligt fra Uldbæk mellem Skjern og Varde, men flyttede fra byen i forbindelse med uddannelsen til lærer. Her blev han stærkt præget af grundtvigianismen, og han udgav senere flere sange til benyttelse i højskolekredse. Morten Eskesens interesse for folkeviser gjorde, at han kom i kontakt med folkemindeforskeren Evald Tang Kristensen (1843-1929), der indsamlede folkeviser fra hele Danmark (dog primært i Jylland). Optagelsen stammer fra 1907, hvor Evald Tang Kristensen og Hakon Grüner Nielsen (1881-1953) rejste rundt i Jylland med en fonograf og optog folkeviser, fremført af almindelige mennesker. 

Folkevisetraditionen menes at kunne føres tilbage til 1200-tallet. Viserne har taget mange former, heriblandt som historiske viser og som trylle- og skæmteviser. Denne middelaldervise (også kaldet en kæmpevise) er indsamlet af Morten Eskesen på Fyn i årene omkring 1860. Visen er også kendt under navnet "Axel og Valborg", og den har 200 vers (her høres tre). Indspilningen af denne valse voldte flere problemer. Grüner Nielsen drog alene til Kolding for at foretage indspilningen, men traf ikke Morten Eskesen hjemme, hvorfor Grüner Nielsen måtte tage til København med uforrettet sag. Folkemindesamlingen havde lavet nogle optagelser med Morten Eskesen, men han sang dog så svagt, at optagelserne nærmest var ubrugelige. Grüner Nielsen måtte således invitere Morten Eskesen til København, hvorefter det lykkedes at få en brugbar optagelse i hus. Både Grüner Nielsen og Tang Kristensen mistænkte Morten Eskesen for at have pyntet på visen i tidens løb.

    

Morten Eskesen
Morten Eskesen. Fra: Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket

Om kilden

Dateret
1907
Oprindelse
Statsbiblioteket
Kildetype
Lyd , Folkevise
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
8. januar 2010
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
1907
Oprindelse
Statsbiblioteket
Kildetype
Lyd , Folkevise
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
8. januar 2010
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk