Hans Henrik Koch, 1905-1987

Artikler

Departementschef i Socialministeriet 1942-57, formand for Atomenergikommissionens forretningsudvalg 1956-75 og formand for den europæiske atomenergikommission under OECD i 1967 samt en række øvrige nationale og internationale udvalgs- og delegationsposter i spørgsmål om forskning, arbejdsspørgsmål, energi, Grønland, EF mv.

Rolle under besættelsen

Hans Henrik Koch blev i 1942 departementschef i Socialministeriet i en alder af kun 37 år. Han var et af de mest aktive medlemmer af det såkaldte departementschefstyre fra 1943-45. Koch var imod for store indrømmelser til besættelsesmagten, og han havde blandt andet kontakter til Frihedsrådet og modstandsbevægelsen. Under besættelsens sidste år var han en hovedfigur i hjælpen til de danske KZ-fanger og hjælpen til Norge. Desuden var han som formand for Samarbejdsudvalget for Internationalt Hjælpearbejde en af hovedarkitekterne bag den danske nødhjælp til en række europæiske lande efter krigen. 

Politisk rolle i efterkrigstiden

Efter krigen spillede Koch som embedsmand en central rolle i en række forskningspolitiske og arbejds- og socialpolitiske spørgsmål. Blandt andet kan nævnes forberedelsen af folkepensionen og moderniseringen af Grønland. Koch var også medlem af Atomenergikommissionen, som i 1950’erne og 1960’erne blev tillagt stor vægt på pga. tiltroen til atomkraftens muligheder og den danske atomforsker Niels Bohrs status som internationalt anerkendt forsker. Endvidere var Koch formand for regeringens nedrustningsudvalg fra 1968-1981.

Hans Henrik Koch var en indflydelsesrig og velanskrevet embedsmand, der arbejdede aktivt for at fremme sociale og videnskabelige sager. En sådan politiserende aktivitet kunne dog også fremkalde betænkelighed. Således betegnede den konservative Poul Sørensen engang – sikkert med en vis ret – konstellationen Niels Bohr/Hans Henrik Koch i Atomenergikommissionen som farlig for statskassen.

Hans Henrik Koch
Portrætfoto af Hans Henrik Koch. Foto: Bent Mann Fotografi, Nationalmuseet

Om artiklen

Forfatter(e)
Peter Yding Brunbech
Tidsafgrænsning
1905 -1987
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
26. august 2011
Litteratur

Dansk biografisk leksikon, (1979-1984).

Udgiver
danmarkshistorien.dk