Glückstadt-kompagniet (Glückstadtske Afrikanske Kompagni)

Artikler

Glückstadt-kompagniet var et handelskompagni etableret ved kongelig oktroj1 af 20. maj 1659. Kompagniets privilegier overgik i 1674 til Vestindisk-Guineisk Kompagni.

Glückstadt-kompagniet

Oktrojen (den kongelige tilladelse) gav dette kompagni, som var baseret i kongerigets holstenske handelsby Glückstadt, monopol på besejlingen af Afrika i 25 år. Som modydelse skulle kompagniet administrere fortet Carolusborg på den afrikanske vestkyst, som kongen netop havde erhvervet fra svenskerne. Dette skete imidlertid aldrig, og i stedet grundlagde kompagniet i 1659 efter aftale med den afrikanske stat Fetu fortet Frederiksborg. I 1661 grundlagde kompagniet endvidere fortet Christiansborg efter forhandlinger med Accra, en anden af områdets afrikanske statsdannelser. I 1660 blev det bestemt, at københavnske købmænd kunne tegne sig for en trediedel af aktiekapitalen, men kompagniet var i øvrigt domineret af kapital fra Hamburg.

Det lykkedes formodentlig for Glückstadt-kompagniet årligt at udsende 2-3 skibe til den afrikanske vestkyst, men i 1672 anmodede man kronen om at overtage administrationen af de afrikanske anlæg. I 1674 overgik kompagniets privilegier derfor til det nye Vestindiske-Guineisk Kompagni. Glückstadt-kompagniets levetid blev således kort, men alligevel var kompagniets aktiviteter afgørende for udviklingen af den danske koloni på Guldkysten.

Om artiklen

Forfatter(e)
Niels Brimnes
Tidsafgrænsning
1659 -1674
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
4. januar 2012
Sprog
Dansk
Litteratur

Brøndsted, Johannes (red.): Vore Gamle Tropekolonier, bd. VIII (1968).

Feldbæk, Ole og Justesen, Ole: Kolonierne i Asien og Afrika (1980).

Feldbæk, Ole: Danske Handelskompagnier 1616-1843. Oktrojer og interne ledelsesregler (1986).

Gøbel, Erik: "Danske oversøiske handelskompagnier i 17. og 18. århundrede. En forskningsoversigt", i Fortid og Nutid (1980), s. 535-69.

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
Niels Brimnes
Tidsafgrænsning
1659 -1674
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
4. januar 2012
Sprog
Dansk
Litteratur

Brøndsted, Johannes (red.): Vore Gamle Tropekolonier, bd. VIII (1968).

Feldbæk, Ole og Justesen, Ole: Kolonierne i Asien og Afrika (1980).

Feldbæk, Ole: Danske Handelskompagnier 1616-1843. Oktrojer og interne ledelsesregler (1986).

Gøbel, Erik: "Danske oversøiske handelskompagnier i 17. og 18. århundrede. En forskningsoversigt", i Fortid og Nutid (1980), s. 535-69.

Udgiver
danmarkshistorien.dk