Glückstadt-kompagniet (Glückstadtske Afrikanske Kompagni), 1659 -1674

Artikler

Glückstadt-kompagniet var et handelskompagni etableret ved kongelig oktroj[1] af 20. maj 1659. Kompagniets privilegier overgik i 1674 til Vestindisk-Guineisk Kompagni.

Glückstadt-kompagniet

Oktrojen (den kongelige tilladelse) gav dette kompagni, som var baseret i kongerigets holstenske handelsby Glückstadt, monopol på besejlingen af Afrika i 25 år. Som modydelse skulle kompagniet administrere fortet Carolusborg på den afrikanske vestkyst, som kongen netop havde erhvervet fra svenskerne. Dette skete imidlertid aldrig, og i stedet grundlagde kompagniet i 1659 efter aftale med den afrikanske stat Fetu fortet Frederiksborg. I 1661 grundlagde kompagniet endvidere fortet Christiansborg efter forhandlinger med Accra, en anden af områdets afrikanske statsdannelser. I 1660 blev det bestemt, at københavnske købmænd kunne tegne sig for en trediedel af aktiekapitalen, men kompagniet var i øvrigt domineret af kapital fra Hamburg.

Det lykkedes formodentlig for Glückstadt-kompagniet årligt at udsende 2-3 skibe til den afrikanske vestkyst, men i 1672 anmodede man kronen om at overtage administrationen af de afrikanske anlæg. I 1674 overgik kompagniets privilegier derfor til det nye Vestindiske-Guineisk Kompagni. Glückstadt-kompagniets levetid blev således kort, men alligevel var kompagniets aktiviteter afgørende for udviklingen af den danske koloni på Guldkysten.


Ordforklaringer m.m.

[1] oktroj: Af fransk octroi 'bevilling', af octroyer, af middelalderlatin auctorizare 'bemyndige', en ældre betegnelse for en koncession fra staten (kongemagten) til at drive en bestemt form for virksomhed eller selskab.

Om artiklen

Forfatter(e)
Niels Brimnes
Tidsafgrænsning
1659 -1674
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
4. januar 2012
Sprog
Dansk
Litteratur

Brøndsted, Johannes (red.): Vore Gamle Tropekolonier, bd. VIII (1968).

Feldbæk, Ole og Justesen, Ole: Kolonierne i Asien og Afrika (1980).

Feldbæk, Ole: Danske Handelskompagnier 1616-1843. Oktrojer og interne ledelsesregler (1986).

Gøbel, Erik: "Danske oversøiske handelskompagnier i 17. og 18. århundrede. En forskningsoversigt", i Fortid og Nutid (1980), s. 535-69.

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
Niels Brimnes
Tidsafgrænsning
1659 -1674
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
4. januar 2012
Sprog
Dansk
Litteratur

Brøndsted, Johannes (red.): Vore Gamle Tropekolonier, bd. VIII (1968).

Feldbæk, Ole og Justesen, Ole: Kolonierne i Asien og Afrika (1980).

Feldbæk, Ole: Danske Handelskompagnier 1616-1843. Oktrojer og interne ledelsesregler (1986).

Gøbel, Erik: "Danske oversøiske handelskompagnier i 17. og 18. århundrede. En forskningsoversigt", i Fortid og Nutid (1980), s. 535-69.

Udgiver
danmarkshistorien.dk