Fantomet på bålet 1955

Kilder

Kildeintroduktion:

I første halvdel af 1950'erne førte en stor del af den danske kulturelle og politiske elite kampagne mod "kulørt litteratur" i almindelighed og tegneserier i særdeleshed. Kampagnen blev anført af Danmarks Lærerforening med viceinspektør Christian Winther i spidsen og havde som idé, at seriebøger og tegneserier virkede moralsk og intellektuelt fordærvende på børn og unge. Kampagnen forløb sideløbende med tilsvarende kampagner i de fleste andre europæiske lande, i Australien og New Zealand og i USA. Det meste skyts blev hentet fra psykiateren Fredric Werthams (1895-1981) undersøgelser af amerikanske børns adfærd efter læsning af tegneserier. Kravene om forbud mod den fordærvelige litteratur, destruktion af allerede eksisterende oplag og opdragelse af ungdommen til at få "sunde" kulturelle vaner var ligeledes overtaget fra USA. Offentlig afbrænding af den postuleret skadelige litteratur var en udbredt amerikansk aktionsform, som i hvert fald i et enkelt tilfælde også blev benyttet i Danmark.

Kampagnen mod tegneserierne førte i de fleste vestlige lande til forskellige censurforanstaltninger. I Danmark nedsatte den socialdemokratiske undervisningsminister Julius Bomholt (1896-1969) i 1955 Undervisningsministeriets udvalg vedrørende underlødig litteratur, som fik til opgave at "undersøge og overveje problemerne omkring den underlødige og nedbrydende læsning med særligt henblik på at fremkomme med forslag, der kan fremme udbredelsen af bedre læsestof blandt børn og unge."

"Det kulørte udvalg", som det populært kom til at hedde, arbejdede frem til 1960, men da var angsten for den postuleret underlødige litteratur stilnet noget af i offentligheden, og efter et par år med selvcensur var Aller og andre bladhuse tilbage med udgivelse af de selvsamme serier som før 1955.

Som led i kampen mod den kulørte litteratur bragte Folkeskolen i nr. 27 fra 1955 nedenstående amatørfoto fra en Skt. Hans aften på Vesterbro i København. Ledsageteksten lød:

"De kulørte helte på bålet. Her brændes Fantomet på ungdommens Skt. Hans-bål i Enghaveparken på Vesterbro i København. "Københavnerungdom gør det hedt for kulørte 'helte' ", står der på skiltet. Gid det må være mere end en tom demonstration! Pæne bladhuse, der tjener penge på braset, kunne passende følge eksemplet fra Allers etablissement, indtil de ansvarlige myndigheder får sig taget sammen til at nægte valuta til importen."

Amatørfoto fra Skt. Hans aften på Vesterbro i København

Om kilden

Dateret
1955
Oprindelse
Folkeskolen, nr.27. 1955
Kildetype
Illustration
Medietype
Tekst , Illustration
Sidst redigeret
23. august 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk