Den islandske revolution i 1809

Film

I juni 1809 iværksatte danskeren Jørgen Jürgensen (1780-1841) en mindre revolution i Reykjavik på Island. Ved at tilfangetage stiftamtmanden, som var øens eneste repræsentant for det danske styre, erklærede Jürgensen Island for selvstændigt og således løsrevet fra rigsfællesskabet. Med støtte fra et britisk krigsskib blev det danske styre dog i august 1809 genoprettet, og Jürgensen blev herefter ført til London og fængslet. 

I denne film fortæller museumsleder på Museum Amager Søren Mentz om den kortvarige islandske revolution, om Islands gradvise løsrivelse fra det 600 år lange rigsfællesskab med Danmark, og hvorledes forskellige historiesyn har påvirket de to nationers identitetsskabelse og indbyrdes forhold. 

Filmen er udarbejdet i et samarbejde mellem HistorieLab og danmarkshistorien.dk og er en del af Aarhus Universitetsforlags udgivelse af 100 danmarkshistorier, der er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Klik på 'CC' og vælg 'dansk', hvis du vil se filmen med undertekster.

Se flere film i vores filmarkiv.