Dansk indfødsretsprøve, maj 2007

Quiz

I december 2005 indgik VK-regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om, at udlændinge skulle bestå en indfødsretsprøve for at opnå statsborgerskab. Formålet var, at man for at opnå statsborgerskab skulle dokumentere viden om danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie. Prøven blev første gang afholdt i 2007.

Dette er den første indfødsretsprøve fra den 15. maj 2007. Prøven bestod af 40 spørgsmål, hvoraf 35 var udvalgt fra en offentligt tilgængelig spørgsmålsbank, og 5 var aktuelle spørgsmål, der ikke tidligere var offentliggjort. Prøven havde en varighed på 60 minutter, og for at bestå skulle mindst 28 spørgsmål besvares korrekt. I 2008 blev kravene skærpet, så man nu skulle have 32 rigtige ud af 40. Samtidig blev den offentligt tilgængelige spørgsmålsbank fjernet, hvormed alle spørgsmålene nu var ukendte.

danmarkshistorien.dk har udarbejdet et tema om indfødsret i Danmark. Til dette tema har vi knyttet en række af de originale indfødsretsprøver i quizformat. Få et indblik i prøverne, og test din viden om det danske samfund samt dansk historie og kultur.

Indfødsretsprøven den 15. maj 2007

God fornøjelse!

Om quizzen

Forfatter(e)
Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration
Tidsafgrænsning
2007 -2011
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
21. marts 2012
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk