Beskrivelse af Københavns Universitet, 28. februar 1788

Kilder

Kildeintroduktion:

Venezuelaneren Francisco de Miranda (1750-1816) besøgte Danmark i vinteren 1787-88. Miranda var blandt lederne af modstanden mod det spanske koloniherredømme i Latinamerika. Han besøgte USA og flere europæiske lande for at indhente politisk støtte såvel som kundskab om deres samfundsforhold og politiske indretning.

På grund af sit vindende væsen, sin skarpe intelligens og sin omfattende viden var han en skattet gæst hos eliterne, hvilket blandt andet gjorde det muligt for ham at besøge landenes forskelligartede institutioner. Hvad de samme eliter måske ikke vidste, var, at han omhyggeligt førte dagbog over alt, hvad han oplevede, lige fra hans mange erotiske eventyr til hans meninger om fyrster, love og skikke. For dagen 28. februar 1788 har Miranda nedfældet følgende indtryk fra et besøg på Københavns Universitet. Miranda skrev på spansk.

Den 28. februar

Sammen med M Riegels[1], en betydelig forfatter, besøgte vi Universitetet. Her fandt vi omkring 250 studenter, der i en stor sal blev undervist i 12 klasser på én gang, det vil sige ved 12 borde, og for enden af hvert sad der en lærer. Mig synes, at denne methode skaber nogen forvirring. Græsk, latin, naturret, historie &c. - det er de fag, man studerer, medens hverken fysik eller mathematik betyder noget. I et tilstødende lokale saa vi ogsaa et lille bibliothek til internt brug, og det er udsøgt. Disse studenter bliver undervist gratis og modtager desuden 4 mark om ugen til deres underhold, paa betingelse af, at de er flittige; til den ende fører hver lærer en protokol, hvori han gør anmærkninger om flid &c.

Herfra spadserede vi hen til en institution, som blev grundlagt af Borch (Borrichius)[2] til 16 studenters underhold, hvilke foruden logis modtager 60 rigsdaler dansk om aaret. De har deres eget bibliothek &c., for at de kan studere kemi, men med hvilken forbavselse saa jeg ikke, at man i stedet for denne videnskab dyrker Luthers skrifter &c. for at uddanne gejstlige. 


Borchs kollegium, som Francisco de Miranda besøgte i 1788
Borchs kollegium, som Francisco de Miranda besøgte i 1788. Kollegiet blev oprettet i 1689. Den nuværende bygning er fra 1825. Foto: Københavns Universitet  


Ordforklaringer m.m.

[1] N. D. Riegels (1755-1802), dansk historiker og samfundskritiker. 

[2] Oluf (eller Ole) Borch (1626-1690), dansk professor. Borchs Kollegium blev stiftet i 1689.

Om kilden

Dateret
28.02.1788
Oprindelse
Rostrup, Haavard : "Miranda i Danmark. Francisco de Mirandas rejsedagbog 1987-1788", s. 153 (Rhodos 1987). Gengivet ifølge skriftlig aftale med Forlaget Rhodos; det er ikke tilladt at anvende uddraget i andre sammenhænge uden aftale med forlaget.
Kildetype
Beretning
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
8. november 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
28.02.1788
Oprindelse
Rostrup, Haavard : "Miranda i Danmark. Francisco de Mirandas rejsedagbog 1987-1788", s. 153 (Rhodos 1987). Gengivet ifølge skriftlig aftale med Forlaget Rhodos; det er ikke tilladt at anvende uddraget i andre sammenhænge uden aftale med forlaget.
Kildetype
Beretning
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
8. november 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk