Sissel Bjerrum Fossat

Forskningsområder: 20. århundrede, byhistorie, amerikanisering og Marshallplanen, teknologihistorie, mediehistorie.

Ph.d.
Museumsinspektør ved Odense Bys Museer