Louise Kjærgaard Depner

Cand.mag. i historie og museologi

Undervisningsassistent v. Saxo-Instituttet, Københavns Universitet

Forskningsområde: Museumshistorie, slots- og arkitekturhistorie, de danske monarker