Kasper Steenfeldt Tipsmark

Forskningsområder: 
Dansk hofhistorie i 15- og 1600-tallet, Christian 4., ridderspil og heste, dyr i kulturhistorien, adels- og herregårdshistorie.

Ph.d. ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Direktør på Gammel Estrup, Danmarks Herregårdsmuseum