Kasper Steenfeldt Tipsmark

Museumsdirektør, ph.d. 
Gammel Estrup, Danmarks Herregårdsmuseum

Forskningsområder: Dansk hofhistorie i 15- og 1600-tallet, Christian 4., ridderspil og heste, dyr i kulturhistorien, adels- og herregårdshistorie