Annette Hoff

Seniorforsker dr.phil.
Den Gamle By, Aarhus

Forskningsområder: Har arbejdet som museumsinspektør siden 1982 og udgivet en række bøger om dansk kulturhistorie, herunder herregårds-, købstads- og landbohistorie. Er i færd med at udgive bogserien Nydelsesmidlernes Danmarkshistorie, hvor de to første bind Den Danske Kaffehistorie og Den Danske Tehistorie er udkommet i 2015