HØR: Julehilsen fra Lauritz Melchior til Danmark 1946

Lydklip

Kildeintroduktion:

I 1946 sendte den verdensberømte danske tenor Lauritz Melchior (1890-1973) en julehilsen til sine danske landsmænd på opfordring af avisen Nationaltidende. I sin hilsen mindes Melchior sin barndom tilbage i Danmark. Melchior boede på daværende tidspunkt i Hollywood. Han havde siden 1926 haft fast tilknytning til The Metropolitan Opera i New York, hvor han fik sit helt store gennembrud som Wagnersanger. Lauritz Melchior ligger begravet på Assistens Kirkegård i København.

 

Udskrift af Lauritz Melchiors julehilsen:

Mine kære landsmænd og venner hjemme i Danmark!
Det var mig en stor glæde at modtage Nationaltidendes opfordring til at bringe Dem en julehilsen og en julesang ved dennes juleradioudsendelse. Og her er jeg nu stående ude i Hollywood i Californien, bringende min stemme til Dem per grammofonplade.

Juleaften er vel den sværeste aften i året for en udenlandsdansker at være borte fra det gamle land. For til den aften og juletiden knytter sig barndomsminderne, og de er det skønneste, et menneske har. Som jeg står her, er det, ligesom jeg lugter julegåsen med æblerne og sveskerne og ser mig dansende omkring juletræet, syngende:

Højt fra træets grønne top
stråler juleglansen;
spillemand, spil lystigt op,
nu begynder dansen.
Læg nu smukt din hånd i min,
ikke rør ved den rosin!
Først skal træet vises,
siden skal det spises.

Og jeg hører min kære gamle fars stemme synge min yndlingssalme:

Dejlig er jorden!
Prægtig er Guds Himmel!
Skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de fagre
riger på jorden
gå vi til Paradis med sang.

Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang;
aldrig forstummer
tonen fra Himlen
i sjælens glade pilgrimssang.

Englene sang den
først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser fød!

Ja, det var dengang, og meget har forandret sig i verden siden da, og menneskebørnene har svært ved at forstå, at julen er en tid for fest og glæde; de kender kun sult og kulde. Lad derfor os danske gøre vort til at bringe forståelse og fred tilbage til jordens folk, så alle små børn, mætte og lykkelige, med strålende øjne igen kan synge:

Glade jul, dejlige jul,
engle dale ned i skjul!
Hid de flyve med Paradis-grønt,
hvor de se, hvad for Gud er kønt,
lønlig iblandt os de gå.  

Julefryd, evige fryd,
hellig sang med himmelsk lyd!
Det er englene, hyrderne så,
dengang Herren i krybben lå,  
evig er englenes sang.

Fred på jord, fryd på jord,
Jesusbarnet blandt os bor!
Engle sjunge om barnet så smukt,
han har Himmerigs dør oplukt,
salig er englenes sang.

Salig fred, himmelsk fred
toner julenat herned!
Engle bringe til store og små
bud om ham, som i krybben lå,
fryd dig, hver sjæl, han har frelst!

Med ønsket om, at vort gamle Danmark og vor elskede konge må gå et lykkeligt blomstringsår i møde, er jeg med ønsker om en glædelig jul og et godt nytår fra hjem til hjem deres landsmand, københavnerdrengen Lauritz Melchior og hans lille kone, Kleinchen.


Lauritz Melchior, 1930
Lauritz Melchior, 1930. Foto: Europeana

Generalløjtnant William Knudsen, sangeren Lauritz Melchior og skuespilleren Jean Hersholt i New York
Generalløjtnant William Knudsen, sangeren Lauritz Melchior og skuespilleren Jean Hersholt i New York. Datering ukendt. Fra: Frihedsmuseets fotoarkiv

Lydklip

Oprindelse
Statsbibliotekets Lydsamling
Kildetype
Lyd
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
7. december 2009
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk