Afrika i støttesange, 1984-2012

Temaer

Den danske støttesang ”Afrika” af Nanna Lüders blev udgivet i forbindelse med velgørenhedskoncerten Rock for Afrika, der blev afholdt i Idrætsparken i København den 21. september 1985. Det skete efter inspiration fra de britiske og amerikanske støttesange og Live Aid-velgørenhedskoncerter, der blev lavet som en reaktion på hungersnøden i Etiopien samme år. Formålet med støttesangene og velgørenhedskoncerterne var at skabe opmærksomhed på hungersnøden og ad denne vej indsamle penge til udviklings- og nødhjælpsarbejde på det afrikanske kontinent. Siden er støttesangene om Afrika blevet genindspillet med samme formål.

Dette tema tager udgangspunkt i de populære støttesange fra 1984-85 og trækker med andre eksempler på støttesange linjer op til 2012. Du kan her dykke ned i historien bag sangene, undersøge genren og dens ligheder og brud samt reflektere over fordele og ulemper ved støttesangene.     

Forsiden til singlen "Afrika"Forsiden til "Do they know its Christmas?"

Forsiderne til singlerne "Afrika" og "Do they know its Christmas?".
Foto: Genlyd Grammofon og Band Aid

Støttesangenes udbredelse og betydning

Udviklingsbistand og anden støtte til udviklingslande har siden 1949 været en vigtig del af det danske internationale engagement. I temasektionen Dansk udviklingsbistand efter 1949 kan du læse mere om den danske udviklingsbistand som kontekst for støttesangene. Den brede danske befolkning er gennem tiden blevet oplyst om leveforholdene i udviklingslandene i Afrika og andre steder gennem blandt andet humanitære organisationers oplysningsarbejde og indsamlingskampagner.

Imidlertid fik de britiske og amerikanske kæmpehits ”Do They Know It’s Christmas?” (1984) og ”We Are The World” (1985) og den danske pendant ”Afrika” i 1985 for alvor kommunikeret nøden i de fattigste lande i Afrika bredt ud til befolkningen og især ungdommen i Vesten. På denne måde blev hjælpearbejdet gjort moderne gennem popmusikken. Både før og efter har berømtheder og musikere engageret sig i udviklingsproblematikker, men 1984-85 markerede et markant vendepunkt i populærmusikkens formidling af udviklingsproblematikkerne, især i Afrika.

De første støttesange om Afrika, 1984-1985

I kilden ”Do They Know It’s Christmas?” (1984) kan du læse teksten og se musikvideoen til den populære britiske støttesang, der blev startskuddet til bølgen af de støttesange og koncerter, som fulgte efter, blandt andet den amerikanske pendant ”We are the world” (1985). Disse sange var inspirationskilde til den danske støttesang ”Afrika af Nanna Lüders, der blev udgivet i forbindelse med velgørenhedskoncerten ”Rock for Afrika” i 1985, som du kan læse mere om i artiklen Støttesangen ”Afrika” og koncerten Rock for Afrika, 1985. I artiklen Band Aid, Live Aid og USA for Africa, 1984-1985 kan du læse mere om de internationale tendenser, som inspirerede de danske støttesange og koncerter samme år.

Det er bemærkelsesværdigt, at de danske, britiske og amerikanske støttesange om Afrika fra 1985 har vundet så stor udbredelse, at de siden er blevet genindspillet flere gange. Blandt andet i 2010 hvor en række kendte danske musikere genindspillede Nanna Lüders’ støttesang ”Afrika” på initiativ af Dansk Røde Kors i forbindelse med deres landsindsamling samme år. Musikvideoen til denne kan du se i kilden om genindspilningen af “Afrika”

Nyere støttesange om Afrika

Siden Nanna Lüders’ støttesang ”Afrika” udkom i 1985, har der været en positiv økonomisk udvikling i mange afrikanske lande, der i dag er mindre sårbare end i 1985. Samtidig er der sket en udvikling i måden, hvorpå Danmark giver udviklingsbistand og hvilken viden danskere har om Afrika. I 2009 udgav Operation Dagsværk kampagnesangen ”Hatirare” i forbindelse med deres årlige støtteprojekt, der dette år var i Zimbabwe. Kampagnesangen adskiller sig fra de populære støttesange fra 1984 og 1985, og i kilden Bikstok Røgsystem og IZWI: ”Hatirare” kan du læse teksten, se musikvideoen og vurdere, hvordan den er anderledes end de tidligere sange.

I forskningen har det været omdiskuteret, hvilken opfattelse støttesangene om Afrika har videreformidlet af kontinentet. I artiklen om diskussionen af støttesange om Afrika kan du blandt andet læse om, hvilke positive og negative effekter støttesangene kan have haft på danskernes syn på Afrika. Den norske studenterorganisation SAIH udgav i 2012 en satirisk støttesang, hvor de - ifølge dem selv - ville bryde med de negative stereotyper, der gennem udviklings- og nødhjælpsorganisationers kampagnearbejde er blevet givet af Afrika i Vesten. I kilden SAIH: ”Radi-aid: Africa for Norway”, kan du læse teksten, se musikvideoen og selv vurdere, om det lykkedes.

Er du underviser, elev på en ungdomsuddannelse, studerende eller blot nysgerrig på at arbejde videre med temaet, kan du i sektionen med arbejdsspørgsmål til temaet ”Afrika i støttesange, 1984-2012” få inspiration gennem spørgsmål og opgaver.