Peter Wessel Hansen

Arkivar, ph.d.
Københans Stadsarkiv

Forskningsområder: fattigdom, fattigvæsen og almissegivning i tidlig moderne tid, sociale grupper og social lagdeling i byen, ære og skam i 1700-tallet, privat velgørenhed og filantropi, standsbetinget og standsmæssig forsorg, følelseshistorie, fattigdomshistorie, byhistorie, kulturhistorie, velfærdshistorie, kønshistorie, socialhistorie, history from below, mikrohistorie