Peter Christensen Teilmann

Direktør
Teatermuseet i Hofteatret

Forskningsområder: Dansk og nordisk litteratur- og kulturhistorie 1700-2012, Teaterhistorie, Kulturpolitik, Institutionsanalyse, Kulturjournalistik, Kulturformidling, Digital kulturarv