Niels Lund

Professor emeritus, dr.phil.
Saxo-Instituttet, Københavns Universitet

Forskningsområder: Middelalderens historie, særlig ældre middelalder og højmiddelalder; det angelsaksiske England; vikingetidens historie; ledingsvæsenets historie