Mette Kia Krabbe Meyer

Seniorforsker, ph.d.
Det Kgl. Bibliotek

Forskningsområder: fotografihistorie og -teori, kulturhistorie og -teori, videnskabshistorie og -teori

Læs mere om Mette Kia Krabbe Meyer