Leon Jespersen

Forskningsområder: dansk og nordisk historie i 1500- og 1600-tallet

Arkivar, seniorforsker, lic. phil.

Statens Arkiver, Rigsarkivet