Leon Jespersen

Arkivar, seniorforsker, lic. phil.
Statens Arkiver, Rigsarkivet

Forskningsområder: Dansk og nordisk historie i 1500- og 1600-tallet